Publicado por .

RideOn Founders Zur Erez, Alon Getz and Ori Kotek. Photo: rideonvision.com