Ecrit par .

View of the most southern spot in Israel, with a hotel and the beautiful red sea beach. Feb 15 2011. Photo by Nati Shohat/Flash90 *** Local Caption *** ðåó ëáéù éí çåó ãøê áéú îìåï